Ομαδική Θεραπεία

Εκτός από τις ατομικές θεραπείες μπορούμε να συνεργαστούμε και στα πλαίσια ομαδικών θεραπειών. Στις θεραπευτικές ομάδες συμμετέχουν από 4 μέχρι 8 άτομα. Είναι στοχευόμενες σε ένα συγκεκριμένο θέμα (όπως η διαχείριση του άγχους, η διακοπή του καπνίσματος κτλ), με δομημένο γνωσιοσυμπεριφοριστικό πρόγραμμα και συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών. Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου μιάμιση με δύο ώρες και συγκριτικά με τις ατομικές συνεδρίες, οι ομαδικές είναι πιο οικονομικές.